Comercianții vor primi avertismente înaintea oricărei amenzi și vor avea maxim 90 de zile să-și îndeplinească obligațiile legale!

Unul dintre principiile de bază ale Codului Economic al României va fi prevenția. Iar pentru asta am răspuns pozitiv, prin acordarea votului meu inițiativei legislative a prevenirii. Astfel, prin această inițiativă legislativă se dorește introducerea prevederilor legislative care să oblige autoritățile cu atribuții de control să procedeze în primul rând la educarea și perfecționarea antreprenorilor de orice fel, precum și la prevenirea greșelilor de orice fel. De asemenea, statul român, prin autoritățile competente este obligat să elaboreze și să implementeze politici și programe destinate sprijinirii și dezvoltării mediului de afaceri, precum și diminuarea factorilor care afectează buna funcționare a mediului de afaceri, inclusiv prin prevenirea săvârșirii de fapte contravenționale de către contribuabil.
Alături de colegii din Grupul Parlamentar ALDE, am acordat votul de încredere proiectului Legii prevenirii care are ca obiect reglementarea unor instrumente care să asigure prevenirea săvârşirii de contravenţii.

În acest sens, autorităţile/instituţiile publice cu atribuţii de control, constatare şi sancţionare a contravenţiilor au stabilite ca atribuţii informarea, instruirea şi îndrumarea publicului, precum şi obligaţia de a aplica, în cazul săvârşirii anumitor fapte contravenţionale, sancţiunea de avertisment împreună cu stabilirea unui plan de remediere prin care se acordă contravenientului o perioadă de timp pentru îndeplinirea obligaţiilor legale. Proiectul de act normativ are ca scop intensificarea funcţiei preventive a controlului, precum şi asigurarea securităţii juridice, în condiţiile creşterii cantitative a legislaţiei şi apariţiei unor noi domenii de reglementare.
Legea intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, dar înainte de toate, va merge la promulgare către Președintele României care are deasemenea dreptul de a o întoarce la Parlament.

Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*