9 mai – o zi cu multiple semnificații istorice și culturale

La finalul celui de-al XVIII-lea secol creştin, în vara lui 1789, francezii răsturnau vechea ordine politică şi enunţau principiile care au fundamentat întregul eşafodaj ideatico-doctrinar al lumii moderne, în numele libertăţii, egalităţii şi frsaternităţii.
În numele acestor principii şi valori, extrem de actuale şi astăzi, avea să evolueze Europa în secolele următoare. Rând pe rând, ideile iluministe şi revoluţionare căpătau consistenţă în întreg spaţiul bătrânului continent, de la Pirinei la Dunăre. Sub aceste auspicii s-a născut şi România ca stat, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, mai întâi prin dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza ca domnitor al Moldovei şi Ţării Româneşti şi, ulteorior, prin cucerirea independenţei de stat (1877-1878).

Astăzi se împlinesc 140 de ani de la momentul înălţător al declarării independenţei de stat a României. Acum 140 de ani, la 9 mai 1877, ministrul de Externe Mihail Kogălniceanu vorbea, în discursul său magistral, despre nevoia de independenţă, de a ne decide singuri soarta… „[…] Aşadar, trebuie să dovedim că, dacă voim să fim naţiune liberă şi independentă, nu este pentru ca să neliniştim pe vecinii noştri, nu este pentru ca să fim un popor de îngrijiri pentru dânşii; din contră, şi încă mai mult decât până acum, să arătam că suntem o naţiune hotărâtă să ne ocupăm de noi, să ne ocupăm de naţiunea noastră, să ne ocupăm de dezvoltarea ei, de dezvoltarea bunei stări morale şi materiale, iar nicidecum ca să îngrijim, ca să neliniştim pe cineva. Noi voim să fim bine cu toate puterile: şi cu Rusia, şi cu Austria, şi chiar cu Turcia; şi cu Turcia vom face legături nouă, […] iar nu să rămânem în acele legături ca până astăzi, care nu mai au raţiunea lor de a fi.”, spunea atunci ilustrul nostru înaintaş. România intra în război, câştigându-şi, prin prinosul de sânge al dorobanţilor şi roşiorilor, independenţa de stat.
Tot astăzi, la 9 mai 1945, se termina războiul în Europa, Germania Nazistă semnând capitularea cu o seară înainte, la ora 23,01. Cel de-al treilea eveniment important este marcarea, începând din 1985, a Zilei Europei, cu trimitere directă la data de 9 mai 1950, moment la care un alt ministru de Externe, francezul Robert Schuman, îşi susţinea declaraţia sa, în care vorbea despre unitate şi cooperare, despre „contribuţia pe care o poate aduce civilizaţiei o Europă organizată şi activă […]” – o declaraţie considerată a fi documentul de constituire a actualei Uniuni Europene, o familie din care face parte şi România începând din 2007.
Nu în ultimul rând, 9 mai este o zi importantă pentru Cultura română, pentru spiritul românesc… La 9 mai 1895, se năştea poetul şi filosoful Lucian Blaga, părintele „corolei de minuni a lumii” şi cel care, la momentul primirii sale în Academia Română, în 1937, elogia satul românesc.
E 9 mai 2017. Ce trebuie să reţinem? Că unitatea, colaborarea, parteneriatul nu anulează identitatea naţională şi etnică, nu pune bariere spiritului, ci crează punţi de legătură. E Ziua Europei şi a independenţei României, a fiecărui european şi a fiecărui român. Este esenţial să înţelegem că puterea unei naţiuni vine din capacitatea acesteia de a-şi păstra rădăcinile identitare, de a se întoarce, mereu şi mereu, la satul primordial, la strămoşi, la valori şi principii, la credinţa şi tradiţiile sale.

La mulţi ani, Europa! La mulţi ani, România!

Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*